Szukaj
Infolinia 600543339
trumienka dziecięca, trumnienka na płód, mała trumna
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Zmiany od 1 Stycznia 2024 dotyczące dokumentów związanych z narodzinami i zgonami

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące dokumentów związanych z narodzinami i zgonami. Karty urodzenia, martwego urodzenia oraz zgonu są teraz objęte nowymi wzorami, co wiąże się z istotnymi zmianami w sposobie ich przetwarzania i przekazywania. Ministerstwo Zdrowia informuje, że te nowości mają na celu usprawnienie procesów administracyjnych oraz gromadzenie danych statystycznych. Oto najważniejsze informacje dotyczące tych zmian.

Nowe Wzory Karty Urodzenia i Karty Martwego Urodzenia

Najważniejszą zmianą jest obowiązek przekazywania kart urodzenia i kart martwego urodzenia w formie elektronicznej. Od 1 stycznia 2024 roku podmioty wykonujące działalność leczniczą będą zobowiązane dostarczać te dokumenty kierownikowi urzędu stanu cywilnego wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to koniec możliwości przekazywania tych dokumentów w formie papierowej. Rekomenduje się korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP, co ma przyspieszyć i ułatwić cały proces.

Centralny Ośrodek Informatyki wskazuje, że można także rozważyć przekazywanie elektronicznych kart urodzenia/martwego urodzenia na zabezpieczonych nośnikach, takich jak pendrive, co może być szczególnie praktyczne dla większych ośrodków medycznych. Formatem rekomendowanym dla tych dokumentów jest plik .pdf.

Terminy przekazywania dokumentów pozostają bez zmian – karta urodzenia powinna być przekazana w ciągu 3 dni od jej sporządzenia, a karta martwego urodzenia w ciągu jednego dnia.

Od 1 stycznia 2024 roku podmioty wykonujące działalność leczniczą będą również zobowiązane do pozyskiwania i przekazywania służbom statystyki publicznej danych dotyczących rodziców dziecka, miejsca zamieszkania, wykształcenia, stanu zdrowia dziecka oraz informacji o ciąży i porodzie. To ma służyć zbieraniu kompleksowych informacji statystycznych na temat urodzeń.

Przekazywanie Danych Statystycznych

W celu przekazywania danych statystycznych rekomendowane jest wykorzystanie aplikacji Głównego Urzędu Statystycznego dostępnej online. Można także korzystać z interfejsu API UWD, umożliwiającego automatyczne przekazywanie danych w formacie XML z systemów informatycznych podmiotów zewnętrznych.

Zgodnie z nowymi regulacjami, dane statystyczne powinny być przekazywane na bieżąco, do trzech dni od wystawienia karty urodzenia lub karty martwego urodzenia.

Nowe Wzory Karty Zgonu

Karta zgonu pozostaje w użyciu w dotychczasowej formie, jednak z nowym podziałem na trzy części: do zarejestrowania zgonu, dla administracji cmentarza oraz dla statystyki publicznej. Karta zgonu jest nadal sporządzana przez osobę stwierdzającą zgon i wydawana w jednym egzemplarzu podmiotowi uprawnionemu do pochówku.

Nowością jest obowiązek przekazywania danych statystycznych z karty zgonu służbom statystyki publicznej. Urzędy stanu cywilnego będą zobowiązane do przekazywania kopii I części karty zgonu do Urzędu Statystycznego, a oryginał III części przeznaczony dla statystyki publicznej.

Podmioty sporządzające karty zgonu muszą także przekazywać dane statystyczne służbom statystyki publicznej, zgodnie z nowymi przepisami.

Podobnie jak w przypadku kart urodzenia, rekomendowane są aplikacja Głównego Urzędu Statystycznego i interfejs API UWD do przekazywania danych statystycznych.

Ochrona Danych Medycznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby niebędące osobami wykonującymi zawód medyczny mogą być upoważnione do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, wystawiania i podpisywania kart urodzenia oraz kart zgonu. Nowe regulacje nie zmieniają aktualnych uprawnień w tym zakresie.

Wszelkie aktualizacje dotyczące powyższych informacji będą regularnie zamieszczane na stronie www.ezdrowie.gov.pl.

Pamiętajmy, że te zmiany mają na celu usprawnienie i zmodernizowanie procesów administracyjnych związanych z dokumentacją związaną z narodzinami i zgonami oraz gromadzenie kompleksowych danych statystycznych dla dobra publicznego.

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl